IKC Eben Haƫzer

In het hart van Menaam vindt u de Eben Haëzer. Onze christelijke basisschool groeide de laatste jaren uit tot een Integraal Kindcentrum. Ons IKC biedt een veilige plek voor uw kinderen. Van zes weken tot twaalf jaar, van 's ochtends zeven tot 's avonds zes uur. 

Wij zijn een Integraal kindcentrum

Onze christelijke basisschool groeide de laatste jaren uit tot een Integraal Kindcentrum. U kunt uw kindje al vanaf zes weken toevertrouwen aan de zorg van onze medewerksters van het kinderdagverblijf. Peuters kunnen alvast wennen aan school bij onze voorschoolse opvang. En sluiten onze schooltijden niet aan op uw werktijden? Dan kunt u gebruik maken van onze buitenschoolse opvang.

Kinderen gaan met plezier naar onze school

Onze leerlingen gaan met plezier naar school. In ons tevredenheidsonderzoek kregen we voor ‘met plezier naar school gaan’ zelfs een 9,2. Daar zijn we trots op en daar zetten we ons iedere dag voor in. Want kinderen die met plezier naar school gaan zijn gelukkiger, leren beter en kunnen zich optimaal ontwikkelen. 

Wij zien in ieder kind een ster

Op de Eben Haëzer geloven we dat ieder kind wel ergens in uitblinkt. En of dat rekenen is, of gym, of taal, of toneel: we stimuleren kinderen hun eigen talent te ontdekken. Dat geeft positieve energie en is goed voor hun zelfvertrouwen. Daarnaast doen we ons best ieder kind de aandacht en leerstof te geven die bij hem of haar past, zodat zij de mogelijkheid hebben hun talenten te ontwikkelen.

Alle kinderen zijn welkom

Onze school is een open christelijke basisschool. Dat houdt in dat we de bijbel als inspiratiebron gebruiken maar dat iedereen die zich bij ons thuis voelt welkom is. Ook kinderen die soms wat extra ondersteuning nodig hebben of juist gebaat zijn bij extra uitdaging kunnen op onze inzet rekenen.

Wij zijn onderdeel van CBO-NWF

Ons IKC is onderdeel van CBO Noardwest Fryslân. Samen met 16 andere christelijke basisscholen in de regio vormen we een stabiele vereniging. We profiteren van elkaars kennis en werken samen daar waar dat voordelen biedt. Deze samenwerking resulteert bijvoorbeeld in plusklassen voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben en een filiaal van de Openbare Bibliotheek op iedere school.

Contact

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail, telefoon of via ons contactformulier.